O autorze
Krzysztof Przybył jest prezesem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, znanej od ponad dwudziestu lat jako organizator konkursu „Teraz Polska”, nad którym honorowy patronat sprawuje Prezydent RP. W ramach tej inicjatywy wyróżniono setki polskich firm, oferujących najlepsze produkty i usługi, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Cel Fundacji to promocja dobrych, polskich marek, a jednocześnie przyczynianie się do wzmacniania marki Polska w Europie i na świecie.

Podróże kształcą, kolej przyciąga

Siła każdej marki – oczywiście dotyczy to również czołowych marek polskich – opiera się na dwóch filarach: jakości i renomie. Czym jest jakość, tłumaczyć nie trzeba. Renoma zaś to nie tylko dobra opinia ekspertów i konsumentów bądź użytkowników. To także tradycja i historia. Akurat w przypadku polskiej kolei jest ona niezwykle barwna i związana z polskimi dziejami. Pytanie – jak o tę tradycję dbać?

Tak już się dzieje, że na fali wolnorynkowych przekształceń na dalszy plan schodzą kwestie zachowania dziedzictwa kulturowego. Przykładem tego jest nasza kolej. Przez długie lata o zachowanie zabytków kolejowych na ziemiach polskich, a także o popularyzację wiedzy o nich dbało PKP Cargo. Spółka jest właścicielem Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Otacza znajdujące się w nim eksponaty stałą i fachową opieką konserwatorską. Organizuje w skansenie i w kilku parowozowniach w Polsce „Lato z parowozami”. To cieszący się dużą popularnością cykl imprez edukacyjnych popularyzujących kolej zwłaszcza wśród młodego pokolenia, z których najbardziej znana jest wieńcząca ten cykl „Parowozjada”.
I właśnie najbardziej zaangażowanie w ochronę i promowanie dziedzictwa Cargo wspólnie z Senatem i Instytutem Historii Nauki PAN zorganizowało w budynku parlamentu konferencję pt. „Ochrona dziedzictwa kolejowego w Polsce – historia, zasób, problemy i perspektywy”. Uczestniczyli w niej m.in. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel, prezes Zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński, członek Zarządu PKP Cargo Zenon Kozendra oraz samorządowcy, naukowcy, eksperci z branży kolejowej i miłośnicy kolei z organizacji społecznych z całej Polski.
Podczas wydarzenia zgłoszono kilka rozwiązań, które mają pomóc w ochronie zabytków kolejowego dziedzictwa w Polsce. Senator Robert Gaweł, przewodniczący senackiego zespołu ds. zabytków kolejnictwa, który wspiera i popularyzuje inicjatywy dotyczące zabytków kolejowych, przedstawił petycję do premier w sprawie utworzenia w setną rocznicę odzyskania niepodległości Narodowego Muzeum Kolejnictwa w hołdzie polskim kolejarzom. Muzeum ma przechowywać i restaurować zabytki kolejnictwa oraz prowadzić nad nimi badania naukowe. Kolejna inicjatywa zakłada utworzenie międzyresortowego zespołu ds. dziedzictwa kolejowego w Polsce, którego zadaniem będzie przygotowanie regulacji prawnych w sprawie ochrony zabytków i usystematyzowanie potrzeb w tym zakresie w skali kraju.
Wszystkie wspomniane powyżej inicjatywy są rzeczywiście potrzebne. Jednak tak, jak najtęższe urzędnicze głowy nie wymyślą nic dobrego dla przedsiębiorców bez rozmowy z przedsiębiorcami, tak i nie pomogą miłośnikom kolei bez dialogu z nimi. Bardzo dobrze, że do udziału w senackiej konferencji zaproszono przedstawicieli stowarzyszeń i klubów miłośników kolei, których pasją są zabytki kolejnictwa. To osoby, które społecznie prowadzą skanseny, są aktywne w cyberprzestrzeni, uczestniczą w akcjach ratowania zabytkowego taboru. Mają niejednokrotnie olbrzymie doświadczenie i praktykę, która znakomicie może przełożyć się na konkretne rozwiązania. Także dla promocji turystycznej Polski. Skoro setki widzów z wielu krajów świata co roku goszczą na wolsztyńskiej „Parowozjadzie”, to mogą być ich tysiące, gdy skutecznie zachęcimy do podróży szlakiem historii polskiej kolei. A może być to podróż niezwykła!
Trwa ładowanie komentarzy...